Skip links

Politica GDPR – Siguranța Datelor cu Caracter Personal

Introducere

Vila Ioana se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale clienților și utilizatorilor site-ului vila-ioana.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Date colectate:
  • Informații de identificare: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu.
  • Informații financiare: detalii despre cardul de credit/debit pentru procesarea plăților.
  • Informații de utilizare: adresa IP, tipul de browser, paginile vizitate pe site.
 2. Scopul prelucrării:
  • Gestionarea rezervărilor și furnizarea serviciilor de cazare.
  • Comunicarea cu clienții privind rezervările și serviciile.
  • Îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe site.
  • Respectarea obligațiilor legale și reglementare.
 3. Temeiul juridic:
  • Executarea unui contract (rezervarea și furnizarea serviciilor).
  • Consimțământul utilizatorului pentru activități de marketing și cookie-uri.
  • Interesul legitim pentru asigurarea funcționării și securității site-ului.

Drepturile persoanelor vizate

 1. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și, dacă da, acces la acestea.
 2. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor personale inexacte sau completarea datelor incomplete.
 3. Dreptul la ștergere: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale, în anumite condiții.
 4. Dreptul la restricționare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale, în anumite condiții.
 5. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și de a le transmite altui operator.
 6. Dreptul de opoziție: Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară și de a vă opune prelucrării în scopuri de marketing direct.
 7. Dreptul de retragere a consimțământului: Aveți dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor personale în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Securitatea datelor

Vila Ioana implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau alterării. Aceste măsuri includ:

 • Utilizarea criptării pentru protejarea datelor sensibile transmise online.
 • Accesul restricționat la datele personale numai pentru angajații și partenerii care au nevoie de aceste informații pentru desfășurarea activităților specifice.
 • Utilizarea de firewall-uri și software antivirus pentru protecția infrastructurii IT.

Partajarea datelor cu terți

Datele personale pot fi partajate cu:

 • Parteneri și furnizori de servicii care asistă în operarea site-ului și furnizarea serviciilor (de exemplu, procesatori de plăți).
 • Autorități publice, dacă acest lucru este necesar pentru conformitatea cu obligațiile legale.

Păstrarea datelor

Datele personale vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate, respectându-se perioadele de păstrare prevăzute de legislația aplicabilă.

Contact și plângeri

Pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:

 • Email: contact@vila-ioana.ro

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) din România.

Modificări ale politicii GDPR

Vila Ioana își rezervă dreptul de a actualiza această politică GDPR periodic. Orice modificare va fi publicată pe această pagină și va intra în vigoare imediat după publicare. Vă recomandăm să verificați periodic această pagină pentru a fi la curent cu eventualele modificări.